ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Kérem figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

 

Hudákné Farkas Lívia kisadózó, mint a CrossPower Fitness adatkezelője tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján  az az alábbi tájékoztatást adja:

 

Az Adatkezelő adatai:

 

Cégnév:                                 Hudákné Farkas Lívia kisadózó

Székhely:                               1214 Budapest, Szabadság utca 40.

Weblap:                                  www.crosspowerfitness.hu

Kapcsolattartás:                     1214 Budapest, Szabadság utca 40.

Telefon:                                  +36709426665

E-mail:                                               crosspowerfitness@gmail.com

Adatvédelmi kérelmek:           amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az alábbi címekre küldheti: 1214 Budapest, Szabadság utca 40., crosspowerfitness@gmail.com. A választ késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül megküldésre kerül az Ön által kért címre.

Adatfeldolgozás:                     a lent részletezett személyek végeznek adatfeldolgozást

Külföldi adattovábbítás:           nem történik külföldre továbbítás.

 

1.            Adakezelési célok

Az adatkezelő az alábbi célokból végez/végezhet adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:

  1. a motibro alkalmazáson keresztül lebonyolított vendég bejelentkezéshez kapcsolódóan az edzések igénybevevőinek adatait értesítés, órára bejelentkezés, lemondás és kapcsolat fenntartása céljából
  2. lehetséges ügyfelek számára marketingtevékenység;
  3. c) partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése;
  4. d) belső adminisztráció megkönnyítés;
  5. e) közösségi platformon –facebook, instagram – edzés népszerűsítés video és fényképfelvétel formában
  6. f) com segítségével bankkártyás fizetési rendszer használata

 

2.            Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz

 

A személyes adatok használatát az alábbiak alapozzák meg mint jogalapok:

a)    a számviteli jogszabályoknak megfelelő számla, nyugta kiállítása, adóügyi egyéb kritériumok teljesítése: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

  1. marketing tevékenység, edzésekre bejelentkezés webalkalmazáson keresztül: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

Marketing tevékenység céljából facebook és instagram oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.

c)    on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

 

3.            Az adatkezelés időtartama

 

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje nyolc év.

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő maximum egy év.

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: öt év.

 

4.            Érintetti jogok

 

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.

Érintetti jogok:

a)    hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);

b)    amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;

c)    törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);

d)    az adat kezelésének korlátozása;

e)    a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;

f)     személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;

g)    bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy

h)    tiltakozás a személyes adat használata ellen.

 

4          Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu.

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

Adatkezelések nyilvántartása (GDPR 30. cikk)

 

Tevékenység

Kezelt adatok

Adakezelési cél

Adatkezelési jogalap

Adattovábbítás

Tárolás módja és ideje

Számviteli bizonylat kiállítása

Név

Lakcím

(adószám)

számla kiállítása szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

Hudákné Farkas Lívia e.v.

 

Legalább 8 év

Kapcsolattartási adatok

Név

Telefonszám

E-mail cím

Időpont egyeztetés, lemondások

adatmódosítás

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Hudákné Farkas Lívia e.v.

Motibro – 1094 Budapest, Páva u. 9.

hozzájárulás visszavonásáig

Hírlevél küldés (fejlesztés alatt, nem üzemel)

Név, becenév

E-mail cím

 

Ajánlás, új szolgáltatások

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Hudákné Farkas Lívia e.v.

Motibro- 1094 Budapest, Páva u. 4-5.

hozzájárulás visszavonásáig

Regisztrációs adatok (jelenleg nem üzemel)

Név

Telefonszám

E-mail cím

Ügyfél account létrehozása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Hudákné Farkas Lívia e.v. 

hozzájárulás visszavonásáig

Video, férnyképfelvétel készítése

testi, fiziológiai személyes adat

edzés népszerűsítése

GDPR 6.cikk (1) bek. a) pont

Hudákné Farkas Lívia ev.

hozzájárulás visszavonásáig